Public affairs

invloed uitoefenen op de besluitvorming in de politieke en stakeholderarena

HELPEN OM HET VERTROUWEN TE VERSTERKEN

Bouwen aan vertrouwen

Vertrouwen garandeert je ‘license to operate’ en is dus de basis voor je public affairs aanpak.  Het vertrouwen van je omgeving win je door te luisteren en in gesprek te gaan met je stakeholders, zonder taboes. Hou er ook rekening mee: ‘vertrouwen komt te voet maar gaat te paard’. 

ONZE VERWEZENLIJKINGEN

Referenties

 • Lobbyactiviteiten met betrekking tot de regulering van een reeks consumentenproducten en professionele diensten
 • Lobbying en communicatieactiviteiten in het kader van vergunningsprocedures voor een breed scala van industriële, retail-, vastgoed- en energiebedrijven
 • Beheer van een sectorvereniging, definiëren van haar strategie en ondersteunen van de uitvoering van haar lobbyactiviteiten

 • Ondersteuning en coaching op het vlak van public affairs in het kader van een omstreden herstructureringsprogramma
 • Ontwikkeling van memoranda en outreachprogramma's in aanloop naar de verkiezingen
 • Ontwikkeling en implementatie van een influencerprogramma voor een BEL20-bedrijf: geïntegreerde corporate communicatie en public affairs gericht op de belangrijkste stakeholders
 • Strategisch advies en klankbord van verschillende toonaangevende beroepsverenigingen
 • Perceptieaudit bij politieke stakeholders ter voorbereiding van een lobbyprogramma voor een bedrijf actief in de dienstverlening
 • Ontwikkeling van creatieve, visuele communicatietools ter ondersteuning van het lobbywerk en stakeholdercontacten
 • Actieve bemiddeling en onderhandelingen in conflictsituaties waarbij verschillende beleidsniveaus, openbare instellingen en overheden betrokken zijn
 • Verzamelen van inzichten, in kaart brengen van het landschap en strategisch advies voor farmabedrijven met betrekking tot vergoedingsprogramma's en productregulering
 • Oprichting van een eenduidige coalitie tussen verschillende sectororganisaties om een gemeenschappelijk belang te verdedigen
 • Advies en ondersteuning op vlak van public affairs als reactie op kritiek van consumentenorganisaties, ngo's en lokale gemeenschappen
 • Lobbycampagnes met betrekking tot vennootschapsbelasting, accijnzen en arbeidsrecht voor verschillende multinationals
 • Ontwikkeling van een geïntegreerde public affairs-strategie met de nodige PA-tools voor een luchthaven
 • Public affairs-campagne en issues management om de implementatie van politieke maatregelen te voorkomen die werden voorgesteld onder druk van een consumentenorganisatie
 • Monitoring van de regelgeving voor een breed scala klanten in energie, belastingen, voeding, gezondheid, farma, transport ...
 • Oprichting van een "learning network" op vlak van public affairs (een gezamenlijk initiatief met een toonaangevende werkgeversorganisatie) met senior public affairs professionals in bluechipbedrijven
 • Politieke analyse en samenvattingen voor managers van internationale hoofdzetels
 • Advies en ondersteuning van een defensiebedrijf in het kader van een grote openbare aanbesteding
 • Opleidingsprogramma public affairs en lobbying voor een sectororganisatie
 • Inleiding tot de Belgische politiek voor de buitenlandse CEO van een multinational die actief is in België
 •  ...

We horen graag van je.
Laten we communiceren, samen.