Bebat

Inzameling, sortering en recyclage

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht. Bebat vzw staat in voor de inzameling, sortering en recyclage. Bebat vzw geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort hiermee tot de wereldtop.  

Whyte Corporate Affairs adviseert en ondersteunt Bebat voor PR, corprate communicatie, crisiscommunicatie en public affairs.  

Bebat als innovator en (duurzaamheids)expert, met als missie om steeds meer en beter in te zamelen en zich in te schrijven in de circulaire economie is het kompas voor externe communicatie. 

PR-activiteiten

De positionering van Bebat als leider in inzameling, sortering en recyclage is de focus voor de PR-activiteiten. Bebat als innovator en (duurzaamheids)expert, met als missie om steeds meer en beter in te zamelen en zich in te schrijven in de circulaire economie is het kompas voor externe communicatie.  

Stakeholdermanagement en een actieve dialoog onderhouden met beleidsmakers is een belangrijk luik van de public affairs activiteiten. Bebat moet hier op verschillende terreinen actief zijn: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Hierbij is het belangrijk om beleidsmakers meer inzicht te verschaffen in wat de uitdagingen zijn om ons land tot de wereldtop te laten behoren voor inzameling van gebruikte batterijen.  

We horen graag van je.
Laten we communiceren, samen.