Umicore

We ontwikkelden voor Umicore een succesvol outreach-traject met de maatschappelijke en politieke stakeholders om op diverse manieren de inspanningen en investeringen van Umicore voor een gezonder leefmilieu en een dalende looduitstoot te versterken en voor het voetlicht te brengen.

Umicore Hoboken

Umicore Hoboken is een van de belangrijkste en oudste fabrieken van Umicore. De site staat vandaag in voor de winning van edele en nonferro metalen uit gebruikte toestellen zoals gsm’s, autokatalysatoren en autobatterijen. Jaarlijks worden honderduizenden tonnen gesmolten en verwerkt tot nieuw basismateriaal voor herlaadbare autobatterijen. Historisch heeft de site, gelegen aan de rand van een dichtbevolkte wijk in Hoboken, een looduitstoot. Die uitstoot is de laatste twintig jaar stelselmatig gedaald.  

Echter, in volle Corona-periode leek er een einde te komen aan die daling en namen de lood-in-bloed waarden bij kinderen in de buurt van de fabriek onverwacht toe. Dit leidde tot politiek en maatschappelijk protest en reputatieschade voor Umicore. De beursgenoteerde groep schakelde Whyte in.  

Traject naar responsible corporate citizen

We ontwikkelden voor Umicore een succesvol outreach-traject met de maatschappelijke en politieke stakeholders om op diverse manieren de inspanningen en investeringen van Umicore voor een gezonder leefmilieu en een dalende looduitstoot te versterken en voor het voetlicht te brengen. Dat resulteerde onder meer in een versterkte communicatiedienst met een pro-actieve houding ten aanzien van de omwonenden. Daarnaast realiseerden we ook een ‘Pact voor de Hobokenaar’, dat informeel de leidraad is voor de stakeholder-outreach in verschillende deeldossiers voor Umicore, van de nieuwe weg rond de fabriek die wordt aangelegd, tot de groene zone die wordt ontwikkeld als buffer tussen de site en de bevolking. Op anderhalf jaar tijd is Umicore er in samenwerking met Whyte in geslaagd haar reputatie als ‘responsible corporate citizen’ te herstellen.       

We horen graag van je.
Laten we communiceren, samen.