Uber

We zetten in op het winnen van 'hearts & minds' om de 'license to operate' van Uber veilig te stellen door een geïntegreerde strategie, een doorgedreven stakeholdersaanpak en door Uber's voorstanders een stem te geven.

Een valse start

Uber kampte in België met een slechte reputatie vanwege een valse start. Het bedrijf schakelde Whyte Corporate Affairs in om de relatie met haar stakeholders te herstellen, haar reputatie te verbeteren en specifieke beleidskwesties hoog op de politieke agenda te plaatsen. 

Whyte bood Uber ondersteuning op het gebied van corporate communicatie en public affairs, gericht op dossiers als het nieuwe taxibeleid in Brussel en Vlaanderen en het nieuwe statuut van werkenden in de deeleconomie. 

We zetten in op het winnen van 'hearts & minds' om de 'license to operate' van Uber veilig te stellen door een geïntegreerde strategie, een doorgedreven stakeholdersaanpak en door Uber's voorstanders een stem te geven. In onze aanpak betrokken we diverse stakeholders, waaronder economische actoren, opiniemakers, de mobiliteitssector en de media. 

License to operate

In november 2021 dreigde Uber haar activiteiten in Brussel te moeten staken op basis van een verouderde regelgeving. Hierdoor riskeerde 2.000 Brusselse LVC-chauffeurs, die gebruik maakten van de Uber-app, hun inkomsten te verliezen. Door middel van een gerichte en constructieve outreach, gecombineerd met een succesvolle communicatiecampagne en een petitie die door 40.000 mensen werd ondertekend, werd er een tijdelijk juridisch kader 'Sparadrap' opgesteld, waardoor de 'license to operate' van Uber werd veiliggesteld. 

Tegelijkertijd werd er gewerkt aan een nieuw duurzaam en evenwichtig kader ‘de taxiwet’ dat rekening hield met de belangen van zowel Uber als de bredere sector. 

Onze voortdurende ondersteuning heeft geleid tot een meer constructieve dialoog met beleidsmakers en andere betrokken partijen. Dit heeft geresulteerd in een positievere perceptie van Uber en een effectievere belangenbehartiging in België. Als gevolg hiervan was Uber in staat zich in te schakelen in een moderne taxiregelgeving en verder te groeien en te innoveren in de Belgische markt. 

We horen graag van je.
Laten we communiceren, samen.