Belgian Diabetes Forum

Versterken van de Belgische diabeteszorg

De diabeteszorg in ons land is van hoog niveau. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Deze vaststelling heeft ertoe geleid dat verschillende betrokkenen in het diabeteslandschap eind 2019 de handen in elkaar hebben geslagen om het Belgisch Diabetesforum (BEDF) te starten met als doel de beleidsmakers handvaten aan te reiken om het diabetesbeleid naar een nog hoger niveau te tillen.

De Diabetes Liga en de Association du Diabète zijn als patiënten- en professionelenorganisaties beiden actieve partners van het BEDF. Naast de patiëntenverenigingen zijn ook de diabetologen nauw betrokken. Een aantal farmaceutische bedrijven steunen het forum zowel inhoudelijk en financieren een professionele ondersteuning achter de schermen voor de dagelijkse werking. Dergelijk initiatief kan immers niet alleen teren op vrijwillig engagement.   

Het vormen van een echte community van iedereen die betrokken is bij het diabetesbeleid is een kernactiviteit van het BEDF.

Management van het stakeholderplatform en vormen van een community

Whyte Corporate Affairs werd aangesteld om dit stakeholderplatform op te starten en het association management op zich te nemen. Als start van de inhoudelijke werking werd een ruime stakeholderbevraging georganiseerd. Dit omvangrijke werk, is gebundeld in een ‘Witboek over diabetes in België’ (zie www.belgiandiabetesforum.be). Verder werden de communicatiekanalen uitgewerkt en is een public affairs traject gestart. 

Het vormen van een echte community van iedereen die betrokken is bij het diabetesbeleid is een kernactiviteit van het BEDF. Naast punctuele inhoudelijke sessies waar input wordt verzameld en wordt geluisterd naar wat op het terrein leeft en wat er beter kan, is er de jaarlijkse Forum sessie ‘SPEAK UP’, waar er via interactieve workshops en debatten met politiek en beleid wordt voor gezorgd dat diabetes hoog op de beleidsagenda wordt gehouden. 

We horen graag van je.
Laten we communiceren, samen.