Solar coalition

In februari 2022 kondigde de Vlaamse regering aan om vanaf 2024 het steunregime van de groenestroomcertificaten (GSC) voor bepaalde zonnepaneelinstallaties, in dienst genomen voor 2013, af te schaffen. Deze maatregel zou 200 grote bedrijven treffen, maar volgens de sectororganisatie Duurzame Energie Vlaanderen zouden zo'n 2.000 bedrijven, voornamelijk KMO's, getroffen worden.  

 

Whyte Corporate Affairs werd ingeschakeld om een geïntegreerde aanpak te ontwikkelen en de beleidsmakers te informeren over de onbedoelde effecten en de maatregel bij te sturen. 

Public Affairs, Public Relations & stakeholdermanagement

Onze aanpak bestond uit een combinatie van public affairs, public relations en stakeholdermanagement. Er werd onderzoek uitgevoerd door onafhankelijke bureau’s om de beleidsimplicaties bloot te leggen en we zijn een actieve dialoog aangegaan met belangrijke beleidsmakers. Daarnaast zetten we een doeltreffende stakeholder-outreach op, waarbij we in gesprek gingen met bedrijven en andere betrokken partijen. Hierdoor slaagden we erin om een netwerk van betrokken stakeholders te creëren die samenwerkten. Dit leidde tot een constructievere discussie en een effectievere belangenbehartiging voor de sector. 

Earned & Owned media

Om een breder draagvlak te creëren bij de besluitvormers, hebben we besloten om het debat open te trekken. We lanceerden de website www.gscknip.vlaanderen, die werd ondersteund door earned en owned media. Dit zorgde ervoor dat de boodschap van de sector door de media werd overgenomen, het thema in de schijnwerpers kwam te staan en dat het standpunt van de sector door een groter publiek werd gehoord.  

Dankzij onze geïntegreerde strategie kon Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen een actieve dialoog opzetten met beleidsmakers, hen informeren over de onbedoelde effecten van de GSC-hervorming en hen aanzetten tot het heroverwegen van de voorgestelde maatregelen. 

We horen graag van je.
Laten we communiceren, samen.